Αρχείο για Ιανουαρίου 2007

Δανία: Ενεργειακή στρατηγική μέχρι το 2025

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε μια «φιλόδοξη και οραματική» ενεργειακή στρατηγική για το 2025. Σύμφωνα με αυτήν:

  Η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα μειώνεται ετησίως κατά 1,25%
  Θα μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων κατά 15%
  Οι ανανεώσιμες πηγές θα παρέχουν το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (από 15% σήμερα)
  Διπλασιάζεται από το 2010 η χρηματοδότηση για ενεργειακές έρευνες φτάνοντας ετησίως τα 134 εκ ευρώ.
  Το μερίδιο βιοκαυσίμων στις μεταφορές θα φτάσει το 10%
  Θα διπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων*
  Θα τριπλασιαστεί η χρήση βιοαερίου
  Θα εγκατασταθούν αντλίες θερμότητας σε 100.000 κτίρια.

Πηγή: http://www.eceee.org/news/news_2007/2007_01_23c

*η Δανία είναι ήδη η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε διείσδυση αιολικής ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρισμού
Advertisements

Το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας – 2006

Δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς τα στοιχεία για το διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας για το 2006.

Σύμφωνα με αυτά:

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,5%
Η αύξηση αυτή οφείλεται συντριπτικά από την αύξηση κατανάλωσης κατά 2,6% στη μέση και χαμηλή τάση (80% της συνολικής κατανάλωσης).
Οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές υψηλής τάσης (περίπου 30 τον αριθμό, 14,3% της συνολικής κατανάλωσης) αύξησαν την κατανάλωσή τους κατά 0,5%
Οι απώλειες του Συστήματος μειώθηκαν κατά 7,2% και η κατανάλωση από τα ορυχεία μειώθηκε κατά 3,3%.

Η μέγιστη ισχύς ζήτησης του Συστήματος ήταν 9961 MW (21 Αυγούστου) μεγαλύτερη κατά 3,4% από την αντίστοιχη του 2005 (9635 MW στις 3 Αυγούστου)

Οι καθαρές εισαγωγές (ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών) αυξήθηκαν κατά 11,1% καλύπτοντας το 7,8% της συνολικής κατανάλωσης.

H εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού αυξήθηκε κατά 0,8%.

Ειδικότερα ανά καύσιμο η ηλεκτροπαραγωγή από:

  λιγνίτη μειώθηκε κατά 9%, αποτελώντας το 58,3% της εγχώριας παραγωγής.
  ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε κατά 26,5% αποτελώντας το 2,3% της εγχώριας παραγωγής.
  φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 28% (20,3% της εγχ. Παραγωγής)
  τα μεγάλα υδροηλεκτρικά αυξήθηκε κατά 14,9% (12,5% της εγχ. Παραγωγής)
  πετρέλαιο έμεινε στάσιμη (6,6% της εγχ. Παραγωγής)

Fuel Shares

Σημειώσεις

1. Για το τελευταίο περίπου εξάμηνο μια λιγνιτική μονάδα 300MW στην Πτολεμαϊδα ήταν εκτός λειτουργίας

2. Πιο συγκεκριμένα για την Βουλγαρία, οι εισαγωγές από την χώρα αυτή αντιστοιχούν στο 8,2% της συνολικής κατανάλωσης. Δεδομένου πως στην Βουλγαρία το 40% του παραγόμενου ηλεκτρισμού το 2006 προερχόταν από πυρηνικά και υποθέτοντας την ίδια αναλογία για τις εισαγωγές της Ελλάδας από αυτήν, προκύπτει πως το 3,3% της συνολικής κατανάλωσης καλύφθηκε από πυρηνική ενέργεια, 58% περισσότερο από την συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών.

3. Η Έκθεση του ΔΕΣΜΗΕ

.

Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα

Χθες το απόγευμα (10 Ιανουαρίου) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τις πολιτικές γύρω από την ενέργεια και το κλίμα που θα πρέπει να ακολουθηθούν τις ερχόμενες δεκαετίες. Το αποκαλούμενο «Ενεργειακό Πακέτο» που παρουσιάστηκε αποτελείται από 12 εκθέσεις και κείμενα που διαπραγματεύονται ζητήματα ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας, ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών ενέργειας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Επιτροπή δεν κρύβει τον φιλόδοξο χαρακτήρα των προτάσεών της. Ο Επίτροπος Ενέργειας Andris Piebalgs είπε πως «η Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση: την ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών».

Κεντρικό σημείο του Πακέτου είναι η πρόταση της Επιτροπής για διαπραγματευτικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών των ανεπτυγμένων χωρών κατά 30% το 2020 σε σχέση με το 1990 στις διεθνείς συνομιλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου η ΕΕ να θέσει το παράδειγμα στην διεθνή σκηνή, η Επιτροπή προετείνει δεσμευτικό εσωτερικό στόχο της ΕΕ μείωσης των εκπομπών κατά 20% το 2020.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι προτάσεις της Επιτροπής πιο συγκεκριμένα είναι:


  Ολοκλήρωση των εσωτερικών αγορών ενέργειας σε αποτελεσματική και ανταγωνιστική βάση
  . Η Επιτροπή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υποχρεώσει τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς κολοσσούς σε σπάσιμο των δραστηριοτήτων τους, λέγοντας πως έχει διαπιστώσει ολιγοπωλιακή συμπεριφορά. Ελεγκτές της Επιτροπής έχουν ήδη επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τα γραφεία των γερμανικών κολοσσών RWE και EON καθώς και της Gaz de France.

  Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% το 2020, στόχος που είχε ήδη τεθεί το 2006 με το πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

  Στόχο για κάλυψη του 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 (ο ενδεικτικός στόχος σήμερα για το 2010 είναι 10%). Στο πλαίσο αυτό προτείνεται συνεισφορά των βιοκαυσίμων κατά 10% για τις μεταφορές σε κάθε κράτος μέλος. Συγκεκριμένος στόχος για τις ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή δεν προτείνεται, αλλά τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν Εθνικά Σχέδια Δράσης με συγκεκριμένους στόχους και μέτρα σε κάθε τομέα.

  Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών που θα επικενρώσει σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Ρητά αναφέρεται η υποστήριξη των τεχνολογιών «καθαρού άνθρακα».

  Ανάπτυξη μιας κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής που θα προασπίζει τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα στην διεθνή σκηνή.

  Σχετικά με τα πυρηνικά, η Επιτροπή υιοθετεί μια «αγνωστικιστική» στάση αφήνοντας τις αποφάσεις στα κράτη-μέλη.

Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος κατηγόρησαν την Επιτροπή λέγοντας πως οι πομπώδεις διακηρύξεις της δεν μπορούν να κρύψουν το ότι οι στόχοι αυτοί δεν επαρκούν για την αποφυγή καταστροφικών κλιματικών αλλαγών, πως ο τομέας των μεταφορών πρακτικά δεν αναφέρεται καθόλου και πως μένει ανοικτός ο δρόμος για επανεμφάνιση των πυρηνικών.

Chimneys2

Ανακοίνωση της Επιτροπής

Ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές ανακοινώσεις

Ιστοσελίδα με τα σχετικά κείμενα και τις εκθέσεις

Κλιματική αλλαγή και παγκόσμια δικαιοσύνη

Μπορεί η πρωτοχρονιά να μας φαίνεται σαν …χθες και το τέλος του 2007 ακόμα πολύ μακριά, όμως στις 10 Ιανουρίου, ο μέσος έλληνας θα έχει εκπέμψει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από όσο ο αντιπροσωπευτικός κάτοικος 36 φτωχών χωρών 1 όλο το χρόνο.

Η κλιματική αλλαγή είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, είναι όμως και μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κοινωνικές αδικίες.
Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι αυτοί που έχουν παράξει –και συνεχίζουν να παράγουν- τη συντριπτική πλειονότητα των αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Όμως, οι φτωχότεροι άνθρωποι στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι αυτοί που θα υποστούν τις πιο καταστροφικές συνέπειες.
Ήδη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως 160 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες σχετιζόμενες με την αλλαγή του κλίματος.

Σχεδόν το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με χαμηλότερες κατακεφαλήν εκπομπές CO2 από την Ελλάδα, ενώ ακόμα και ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες, η επίδοσή μας δεν είναι καλή: 17 χώρες της ΕΕ-27 έχουν χαμηλότερες κατακεφαλήν εκπομπές.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο μέσος Έλληνας εκπέμπει 9,97 τόνους CO2 το χρόνο (άλλοι περίπου 2,5 τόνοι ισοδύναμου CO2 αφορούν τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου), τη στιγμή που –ανάλογα με τα σενάρια- οι μέσες παγκόσμιες εκπομπές CO2 πρέπει να πέσουν σε 1,1 – 2 τόνους 2 μέχρι το 2100 προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές κλιματικές αλλαγές.

Η αδικία δεν βρίσκεται βέβαια μόνο μεταξύ των κρατών αλλά και στο εσωτερικό τους: Τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι περισσότερο εύποροι καταναλώνουν περισσότερο και εκπέμπουν περισσότερο σε σχέση με τους φτωχότερους.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι επομένως ζήτημα παγκόσμιας δικαιοσύνης.

Το κείμενο αυτό βασίζεται στη σχετική δημοσίευση για την Βρετανία του World Development Movement που έχει ετοιμάσει και σχετική έκθεση και ημερολόγιο.

1 Οι 36 αυτές χώρες είναι οι Αφγανιστάν, Τσαντ, Δημοκρατία του Κογκό, Καμπότζη, Αιθιοπία, Ουγκάντα, Μπουρούντι, Μαλάουι, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Μοζαμβίκη, Ρουάντα, Νεπάλ, Δημ. Κεντρ. Αφρικής, Λεσότο, Νίγηρας, Σομαλία, Τανζανία, Μαδαγασκάρη, Γουινέα, Μπουτάν, Ερυθραία, Λάος, Νησιά Κομόρες, Σιέρα Λεόνε, Γκάμπια, Λιβερία, Αϊτή, Ζάμπια, Κένυα, Σουδάν, Μπούρμα, Μπενίν, Κιριμπάτι, Γουινέα Μπισάου, Μπμαγκλαντές

2 Για να αντιληφθούμε τι σημαίνει η απαίτηση για 1,1 τόνο CO2 ετησίως, τόσες είναι οι κατ’άτομο εκπομπές ενός (σημερινού) ΙΧ που μοιράζονται 3 άνθρωποι και κάνει 20 χιλιάδες χλμ το χρόνο.Advertisements