Κινήσεις πολιτών ενάντια στο λιθάνθρακα

Εβδομάδα κατά του λιθάνθρακα: όχι στη ρύπανση, ναι στη ζωή

Οι κινήσεις δήμων και πολιτών κατά του λιθάνθρακα ανακοίνωσαν σήμερα, σε κοινή συνέντευξη τύπου, την έναρξη της “Εβδομάδας κατά του λιθάνθρακα”, που θα λάβει χώρα από 12 έως 18 Μαΐου 2008, στις περιοχές όπου προβλέπεται ή ακούγεται έντονα η δημιουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το ρυπογόνο λιθάνθρακα, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπου έχει υπάρξει ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στο πλαίσιο της εβδομάδας κινητοποιήσεων για το λιθάνθρακα, θα διεξαχθεί πληθώρα εκδηλώσεων κατά περιοχές, ώστε να γίνει γνωστή, για μια ακόμη φορά, η αντίθεση της Καβάλας, του Αλμυρού, του Αστακού, του Μαντουδίου, του Διστόμου, του Κυριακίου και της Αντίκυρας στο ενδεχόμενο κατασκευής λιθανθρακικών μονάδων.

Ταυτόχρονα, με την έναρξη της εβδομάδας κινητοποιήσεων, ξεκινά η διαδικτυακή και έντυπη συλλογή υπογραφών στην έκκληση που απευθύνουν οι δήμοι και οι πολίτες, προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, για αποτροπή των επενδύσεων σε λιθάνθρακα και έμφαση στην εξοικονόμηση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κείμενο της έκκλησης είναι προσβάσιμο μέσω των ιστοσελίδων http://www.gopetition.com/online/19116.html, http://climate.wwf.gr, και http://lithanthrakas.wordpress.com. Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα του λιθάνθρακα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ενημερωτικό κείμενο και δραστηριότητες εδώ.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον κόσμο – 2007

RES Share 2006
Η Έκθεση Renewables 2007 Global Status Report που ετοιμάστηκε από το Renewable Energy Network for the 21st Century σε συνεργασία με το Worldwatch Institute, παρουσιάζει μια εικόνα ταχείας ανάπτυξης για τον τομέα των ΑΠΕ, καθώς και αντίστοιχες πολιτικές και εφαρμογές.

Από τα στοιχεία της Έκθεσης ξεχωρίζουν:

• Οι «νέες» ΑΠΕ παγκοσμίως συνεισφέρουν το 3,4% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρισμού (το ένα τέταρτο της παγκόσμιας πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγής) με ένα πρόσθετο 15% να προέρχεται από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
• Η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων αυξήθηκε κατά 25% το 2007 φθάνοντας τα 95.000 MW.
• Η τεχνολογία με το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης (50%) είναι τα φωτοβολταϊκά συνδεδεμένα στο δίκτυο (7.700 MW) ενώ άλλα 2700 ΜW βρίσκονται σε αυτόνομα συστήματα.
• Η εγκατεστημένη ισχύς ηλιακών θερμικών συστημάτων αυξήθηκε κατά 19% φθάνοντας τα 105.000MWth. Το 70% αυτών είναι εγκατεστημένα σε αναπτυσσόμενες χώρες. 50 εκατομμύρια κτίρια εξασφαλίζουν ζεστό νερό από τον ήλιο..
• Πάνω από 2 εκατομμύρια συστήματα με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι εγκατεστημένα παγκοσμίως.
• Η παραγωγή βιοκαυσίμων αυξήθηκε κατά 43% τα 2 τελευταία χρόνια φθάνοντας τα 53 εκατομμύρια τόνους.
• Οι συνολικές επενδύσεις στις ΑΠΕ έφτασαν τα 71 δις δολάρια (το 47% των οποίων για αιολικά, το 30% για φωτοβολταϊκά). 15-20 δις δολάρια επιπλέον επενδύθηκαν για μεγάλα υδροηλεκτρικά.
•Οι θέσεις εργασίας για παραγωγή-λειτουργία-συντήρηση ΑΠΕ έφτασαν τα 2,4 εκατομμύρια το 2006.

Δείτε και:

Την πλήρη Έκθεση
Διαφάνειες, πίνακες και γραφήματα

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα και τις ΑΠΕ

Στις 23 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τις προτάσεις της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι προτάσεις έχουν σκοπό να καθορίσουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο το πώς θα επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι τους οποίους αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ το Μάρτιο του 2007 και αφορούσαν στη μείωση των συνολικών εκπομπών της ΕΕ κατά 20% το 2020 σε σχέση με το 1990 και επίτευξη συνεισφοράς των ΑΠΕ κατά 20% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας, πάλι το 2020.

Η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής περιλαμβάνει:

(1)τροποποίηση των κανόνων και των στόχων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΕΣΕΔΕ) για την περίοδο 2013-2020
(2) επιμερισμό για κάθε κράτος μέλος των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών από τους κλάδους που δεν καλύπτονται από το ΕΣΕΔΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, οι υπηρεσίες, η γεωργία και τα απόβλητα)
(3) επιμερισμό για κάθε κράτος μέλος του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το ΕΣΕΔΕ προτείνεται
• η επέκτασή του ώστε αυτό να περιλαμβάνει και άλλους τομείς (αλουμίνιο, πετροχημικά, αμμωνία, αερομεταφορές) καθώς και αέρια του θερμοκηπίου πέραν του CO2 (οξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες)
• η κατάργηση των επιμέρους Εθνικών Σχεδίων Κατανομής Δικαιωμάτων με το συνολικό προς διάθεση πλήθος δικαιωμάτων και τη μεθοδολογία κατανομής να καθορίζονται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Επιτροπή.
• Οι συνολικές επιτρεπόμενες εκπομπές των καλυπτόμενων εγκαταστάσεων (δηλαδή το πλήθος των διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπής) να μειώνονται ετησίως ώστε το 2020 να είναι κατά 21% μικρότερες των αντίστοιχων εκπομπών του 2005
• οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής υποχρεούνται να αγοράσουν το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής (τα οποία κατά κανόνα τους δίδονται δωρεάν μέχρι το 2012). Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων θα εφαρμόζεται σταδιακά και στους υπόλοιπους τομείς με το 100% των δικαιωμάτων να πωλούνται από το 2013

Για τους τομείς που δεν καλύπτονται από το ΕΣΕΔΕ (όπως τα κτίρια, οι μεταφορές, η γεωργία και τα απόβλητα) οι εκπομπές τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μειωθούν κατά 10% έως το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Η Επιτροπή προτείνει για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστό στόχο μείωσης υπολογισμένο ανάλογα με το ΑΕΠ κάθε χώρας (μεγαλύτερες μειώσεις θα απαιτηθούν από τα πλουσιότερα κράτη). Για την Ελλάδα, ο στόχος αυτός είναι 4%.

Τέλος, για την προώθηση των ΑΠΕ και την επίτευξη της συνεισφοράς τους κατά 20% στην συνολική κατανάλωση ενέργειας το 2020, προτείνονται διαφοροποιημένοι στόχοι για κάθε κράτος – μέλος. Για την Ελλάδα προτείνεται μερίδιο των ΑΠΕ 18%. Ταυτόχρονα προτείνεται το 10% των καυσίμων μεταφορών να προέρχεται από βιοκαύσιμα. Να επισημάνουμε πως το μερίδιο των ΑΠΕ αφορά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους τομείς κι επομένως εύλογα προκύπτει πως το μερίδιο τους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. Χαρακτηριστικό είναι πως το ποσοστό αυτό (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών) στην Ελλάδα το 2007 ήταν κάτω από 9%.

Οι προτάσεις της Επιτροπής κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Όμως μόνο και μόνο το γεγονός ότι στόχος τους είναι η μείωση των ευρωπαϊκών εκπομπών κατά 20% το 2020 (και όχι κατά 25-40% όπως προτείνουν οι επιστήμονες και ήταν η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ στη συνδιάσκεψη του Μπαλί) κάνει τις προτάσεις αυτές ανεπαρκείς ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τις δρομολογημένες διεθνείς διαπραγματεύσεις για το διάδοχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο προδιαθέτοντας το ύψος των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών. Τέλος, υπό το πρίσμα αρκετών πρόσφατων εκθέσεων και μελετών που αμφισβητούν τη φιλικότητα προς το περιβάλλον των βιοκαυσίμων, είναι ανησυχητική η πρόταση για δεσμευτικό μερίδιο βιοκαυσίμων στα καύσιμα μεταφορών.

Τάσος Κρομμύδας, μέλος της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων.

Το ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρισμού 2007

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) τα στοιχεία παραγωγής-κατανάλωσης του διασυνδεδεμένου Συστήματος για το 2007.

Σύμφωνα με αυτά:

Η καθαρή εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκε κατά 3,1% (4,0% αν συνυπολογίσουμε και τις καταναλώσεις άντλησης των αντλησιοταμιευτήρων)
Στο σύνολό της η αύξηση αυτή οφειλόταν στην αύξηση κατανάλωσης της Μέσης και της Χαμηλής Τάσης (αύξηση 3,9%). Οι καταναλωτές Υψηλής Τάσης (οι 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας) που ευθύνονται για το 14% της συνολικής κατανάλωσης στο ηπειρωτικό Σύστημα, κράτησαν την κατανάλωσή τους σταθερή σε σχέση με το 2006

Οι εισαγωγές ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 3,6% καλύπτοντας πλέον το 7,9% της καθαρής κατανάλωσης. Χαρακτηριστικό είναι πως την τετραετία 2004-2007 οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 54%

Η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίστηκε από μια δραματική μείωση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο μισό των επιπέδων του 2006 λόγω της ανομβρίας του περασμένου χειμώνα. Αξιοσημείωτη ήταν και η σημαντική αύξηση της παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων κατά 6,6%. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε σημαντικά κατά 29,9%, η πετρελαϊκή ηλεκτροπαραγωγή σημείωσε ελαφρά πτώση (-1,4%) ενώ η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 15,9%.
Χαρακτηριστικό είναι πως σε απόλυτα μεγέθη η αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη ήταν κατά 47% μεγαλύτερη από την συνολική παραγωγή από ΑΠΕ.

Το μερίδιο κάθε καυσίμου για το 2007 στην εγχώρια ηπειρωτική ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε ως εξής:
* Λιγνίτης 60,4%
* Φυσικό Αέριο 25,7%
* Πετρέλαιο 6,3%
* Υδροηλεκτρικά 6,1%
* ΑΠΕ 2,5%

Fuel Shares 2007

Τομέας ηλεκτρισμού: Ο νο 1 εχθρός του περιβάλλοντος

Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα Σκριπ της 13ης Ιανουαρίου άρθρο του Τάσου Κρομμύδα, μέλους της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, για το ελληνικό τομέα ηλεκτρισμού και τις σχεδιαζόμενες νέες μονάδες λιθάνθρακα.

Τομέας ηλεκτρισμού: Ο νο 1 εχθρός του περιβάλλοντος

Το ενεργειακό φαίνεται να είναι ένα από τα καθοριστικότερα ζητήματα στον 21ο αιώνα. Όχι μόνο έχει να κάνει με την παραγωγική ικανότητα και την ποιότητα ζωής των κοινωνιών μας αλλά βρίσκεται και στον πυρήνα σημαντικότατων προβλημάτων όπως η αλλαγή του κλίματος, η ρύπανση αλλά και οι διασυνοριακές εντάσεις για πρόσβαση σε πηγές ενέργειας.

Ιδιαίτερα ο τομέας παραγωγής ηλεκτρισμού είναι ο τομέας με την μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τις περισσότερες εκπομπές αερίων και ρύπων. Στην Ελλάδα ευθύνεται για το 53% των συνολικών εθνικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που είναι το πιο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου ενώ είναι με διαφορά ο πιο ρυπογόνος από τους τομείς ηλεκτροπαραγωγής όλων των χωρών της ΕΕ των 15. Όπως προκύπτει από την ετήσια Έκθεση για τους αέριους ρύπους στην ΕΕ που δημοσίευσε πριν 3 μήνες η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο ελληνικός τομέας ηλεκτρισμού για την περίοδο 1990-2005 αύξησε τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 60% και τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 38%. Χαρακτηριστικό είναι, πως το 16% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του θείου από όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ των 15 προέρχεται από την Ελλάδα!

Συνεχίστε την ανάγνωση ‘Τομέας ηλεκτρισμού: Ο νο 1 εχθρός του περιβάλλοντος’

Ακόμα μεγαλύτερη η απόκλιση της Ελλάδας από τον στόχο του Κιότο!

Σύμφωνα με τον έλεγχο και τους υπολογισμούς από το UNFCCC (Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή), οι πραγματικές εκπομπές βάσης της Ελλάδας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι κατά 3,7% μικρότερες από αυτές που είχαμε δηλώσει, με αποτέλεσμα και ο εθνικός μας στόχος (αύξηση εκπομπών μέχρι 25% ως το 2012) να πρέπει να γίνει αντίστοιχα χαμηλότερος κατά 5 εκατομμύρια τόνους ετησίως!
Βέβαια ακόμα και τον πλασματικά υψηλότερο στόχο τον έχουμε ήδη υπερβεί από το 2005…

Δείτε αναλυτικότερα την αναφορά του UNFCCC εδώ:
http://unfccc.int/resource/docs/2007/irr/grc.pdf
(Για τη μείωση των εκπομπών βάσης δείτε πχ σελίδα 57)

Διάβασα την αποκάλυψη αυτή στο σημερινό ενημερωτικό Δελτίο του WWF:
http://climate.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=107

Αυστηρότερη η Κομισιόν για την 2η περίοδο του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Σχεδίων Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής CO2 που είχαν υποβάλει τα κράτη μέλη για την περίοδο 2008-12,. Η Επιτροπή απαίτησε συνολικά μειώσεις στις εκπομπές που τα κράτη μέλη επιθυμούσαν να επιτρέψουν στις καλυπτόμενες επιχειρήσεις τους κατά 244 εκατομμύρια τόνους CO2 (ή ποσοστό 10,5%) το χρόνο. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν το διπλάσιο των συνολικών εθνικών εκπομπών της Ελλάδας.
Η αυστηρότητα της Επιτροπής αν και καλοδεχούμενη ήταν αναμενόμενη καθώς την πρώτη πιλοτική περίοδο του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών, η κατανομή δικαιωμάτων ήταν αρκετά γενναιόδωρη ώστε οι καλυπτόμενες εγκαταστάσεις να εκπέμψουν συνολικά λιγότερα κι από όσο τους είχε επιτραπεί. Επιπλέον, με το 2008-12 να συμπίπτει με την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο, είναι δεδομένες οι μειώσεις εκπομπών που τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους.
Ας επισημάνουμε πάντως την πιο συνεπή φιλοπεριβαλλοντική στάση των «διορισμένων τεχνοκρατών των Βρυξελλών» σε σχέση με αυτή των άμεσα εκλεγμένων εθνικών κυβερνήσεων…

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.