Archive for the 'Πολιτικές' CategoryΠροτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα

Χθες το απόγευμα (10 Ιανουαρίου) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τις πολιτικές γύρω από την ενέργεια και το κλίμα που θα πρέπει να ακολουθηθούν τις ερχόμενες δεκαετίες. Το αποκαλούμενο «Ενεργειακό Πακέτο» που παρουσιάστηκε αποτελείται από 12 εκθέσεις και κείμενα που διαπραγματεύονται ζητήματα ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας, ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών ενέργειας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Επιτροπή δεν κρύβει τον φιλόδοξο χαρακτήρα των προτάσεών της. Ο Επίτροπος Ενέργειας Andris Piebalgs είπε πως «η Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση: την ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών».

Κεντρικό σημείο του Πακέτου είναι η πρόταση της Επιτροπής για διαπραγματευτικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών των ανεπτυγμένων χωρών κατά 30% το 2020 σε σχέση με το 1990 στις διεθνείς συνομιλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου η ΕΕ να θέσει το παράδειγμα στην διεθνή σκηνή, η Επιτροπή προετείνει δεσμευτικό εσωτερικό στόχο της ΕΕ μείωσης των εκπομπών κατά 20% το 2020.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι προτάσεις της Επιτροπής πιο συγκεκριμένα είναι:


  Ολοκλήρωση των εσωτερικών αγορών ενέργειας σε αποτελεσματική και ανταγωνιστική βάση
  . Η Επιτροπή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υποχρεώσει τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς κολοσσούς σε σπάσιμο των δραστηριοτήτων τους, λέγοντας πως έχει διαπιστώσει ολιγοπωλιακή συμπεριφορά. Ελεγκτές της Επιτροπής έχουν ήδη επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τα γραφεία των γερμανικών κολοσσών RWE και EON καθώς και της Gaz de France.

  Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% το 2020, στόχος που είχε ήδη τεθεί το 2006 με το πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

  Στόχο για κάλυψη του 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 (ο ενδεικτικός στόχος σήμερα για το 2010 είναι 10%). Στο πλαίσο αυτό προτείνεται συνεισφορά των βιοκαυσίμων κατά 10% για τις μεταφορές σε κάθε κράτος μέλος. Συγκεκριμένος στόχος για τις ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή δεν προτείνεται, αλλά τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν Εθνικά Σχέδια Δράσης με συγκεκριμένους στόχους και μέτρα σε κάθε τομέα.

  Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών που θα επικενρώσει σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Ρητά αναφέρεται η υποστήριξη των τεχνολογιών «καθαρού άνθρακα».

  Ανάπτυξη μιας κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής που θα προασπίζει τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα στην διεθνή σκηνή.

  Σχετικά με τα πυρηνικά, η Επιτροπή υιοθετεί μια «αγνωστικιστική» στάση αφήνοντας τις αποφάσεις στα κράτη-μέλη.

Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος κατηγόρησαν την Επιτροπή λέγοντας πως οι πομπώδεις διακηρύξεις της δεν μπορούν να κρύψουν το ότι οι στόχοι αυτοί δεν επαρκούν για την αποφυγή καταστροφικών κλιματικών αλλαγών, πως ο τομέας των μεταφορών πρακτικά δεν αναφέρεται καθόλου και πως μένει ανοικτός ο δρόμος για επανεμφάνιση των πυρηνικών.

Chimneys2

Ανακοίνωση της Επιτροπής

Ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές ανακοινώσεις

Ιστοσελίδα με τα σχετικά κείμενα και τις εκθέσεις

Advertisements

Μια ματιά στην Έκθεση Στερν

Στις 30 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε η περίφημη «Έκθεση Stern», η πιο περιεκτική επιθεώρηση των οικονομικών ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής που έγινε ποτέ.
Η Έκθεση είχε παραγγελθεί από την κυβέρνηση της Βρετανίας τον Ιούλιο του 2005 και εκπονήθηκε από το επιτελείο του Sir Nicholas Stern, επικεφαλή της Οικονομικής Υπηρεσίας της Κυβέρνησης και πρώην ανώτατο Οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Έκθεση καταρχάς προειδοποιεί πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, υπάρχει πιθανότητα 50% να οδηγηθούμε σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 5 ºC σε σχέση με τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής εποχής, μια κατάσταση η οποία θα μετασχηματίσει δραστικά τόσο την φυσική όσο και την ανθρώπινη γεωγραφία (το πού και πώς ζουν οι άνθρωποι).

Η Έκθεση εκτιμά πως το κόστος από την μη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα είναι ισοδύναμο με τουλάχιστον 5% και μέχρι 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ κάθε χρόνο.
Αντίθετα, το κόστος των απαραίτητων δράσεων για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή μπορεί να περιοριστεί σε μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μάλιστα στο πιο ευνοϊκό σενάριο θα υπάρχει αύξηση του προβλεπόμενου παγκόσμιου ΑΕΠ ενώ δεν συνυπολογίζονται ενδεχόμενα παράπλευρα οφέλη όπως για παράδειγμα από την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Συνεχίστε την ανάγνωση ‘Μια ματιά στην Έκθεση Στερν’


Advertisements